Tatranský Národní Park

Velický potok

Velický potok

Tatranský Národní Park (TANAP) je nejstarším národním parkem na Slovensku, byl vyhlášen 18. prosince 1948 s účinností od 1. ledna 1949. V roce 1987 byly k území TANAPu připojeny i Západní Tatry. V roce 2003 byl status Tatranského Národního Parku potvrzen Nařízením vlády SR č. 58/2003.

Od roku 1993 je TANAP biosferickou rezervací UNESCO a od roku 2004 patří do sítě Natura 2000.

Samotný národní park se rozkládá na ploše 73 800 ha, ochranné pásmo pak zabírá plochu dalších 30 703 ha. Uzemí TANAPu zahrnuje oba podcelky Tater, Západní i Východní Tatry. Na území Polska sousedí s TANAPem Tatrzaňski Park Narodowy.

Hlavním úkolem TANAPu je ochrana všech forem přírody i mimořádných přírodních krás na území Tater.

Správa národního parku se stará i více než 600 km turistických chodníků, stezek i cyklotras. Pohyb turistů i ostatních návštěvníků TANAPu, veškeré provozování turistiky i ostatních sportovních a rekreačních aktivit se řídí Návštěvním řádem Tatranského Národního Parku.

Správa Tatranského Národního Parku sídlí na adrese:

Správa Tatranského Národného Parku
Biosferická rezervácia Tatry
Tatranská Štrba 75
P.O. Box 21
059 41 Tatranská Štrba

Tel.: +421 052 4484 217

http://www.spravatanap.sk
stanap@sopsr.sk